Het ontwerp van uw nieuwe tuin verloopt, als het aan Pijls Tuinontwerp ligt, volgens een vast stramien met diverse opties. Wij adviseren u om alles wat voor u van belang is op papier te zetten. Zo bent u ervan verzekerd dat alles wordt besproken. Het begint allemaal met een inventarisatie van uw wensen, de beschikbare ruimte en de bestaande beplantingssituatie (waarvan wellicht een gedeelte in de nieuwe tuin ingepast wordt).Tijdens dit eerste gesprek wordt de tuin opgemeten, of de kadastrale dan wel bouwtekeningen doorgenomen. Vervolgens wordt een schetsplan opgesteld, dit plan wordt met u doorgenomen en kan dan nog eventueel aangepast worden. Hierna volgt het definitieve ontwerpplan, dit wordt  in de schaal 1:100 of 1:50 in kleur aan u gepresenteerd en besproken.